కాస్సేపలా పిచ్చోళ్ళం అయిపోయాం మేం

మేము చేసిన AUM ధ్యానంలోని నాలుగవ స్థితిలో ఉన్నచోట వుండే పరుగెత్తినట్లుగా చేసాం.
Fourth Stage – Running
Second Wind is a Bio-energetic exercise to increase one’s energy level. It helps discovery  that we have more energy than our minds might imagine. Participants run on the spot with arms up, knees lifting high with soles of feet making contact with the earth. They stay connected with each other and make a–u can laugh, move, make jokes, be playful and have fun

అయిదవ స్థితిలో వళ్ళంతా కదిలించాం.
Fifth Stage - Shaking
The body is in a gently vibrant state. Healing can happen on all levels and can take participants to a state of well being, happiness and clarity of mind.
Taking a grounded position, participants let the whole body shake. The energy generated from the second wind helps one relax into shaking easily. The mind relaxes and muscular tensions are released.

ఆరవ స్టేజ్ లో పిచ్చితనం ప్రదర్శించాం. ఇలా మనలో వున్న క్రేజీనెస్ ను ప్రదర్శించే అవకాశం మనకు ఎప్పుడు ఎందుకు వస్తుంది చెప్పండి? ఎంత పిచ్చిగా ప్రవర్తించినా ఎవరూ ఏమీ అనుకోరు కాబట్టి మనం చాలా స్వేఛ్ఛగా ప్రవర్తించొచ్చు. ఈ స్థితిలో గానీ బయటవాళ్ళు వచ్చి చూస్తే ఇదేదో పిచ్చాసుపత్రి అనుకోగలరు. అందరూ పట్టపగ్గాలు లేకుండా పిచ్చిపిచ్చిగా గంతులు వేస్తుంటారు కాబట్టి మనం ఏ లోకంలో వున్నామా అని అనిపిస్తుంది. ఇలా మనలో అణిచివేసుకున్న పైత్యాలన్నింటినీ బట్టబయలు చేసుకొని (కొన్ని మినహాయింపులతో)  ఎంతో ప్రశాంతత పొందొచ్చు. అందరూ అణిచేసుకుంటారు కానీ ప్రతి వారిలోనూ ఎంతోకొంత పిచ్చిదనం వుంటుంది. ఆ లక్షణాలు బయటకి రాలేక మన మనస్సు పొరల్లో ఉబుకుతూవుంటాయి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో అవి లావాల్లాగా మనసు పొరల్లోంచి తన్నుకువస్తాయి. ఆ తరువాత పర్వతం లాంటి మనస్సు ఎంత ప్రశాంతంగా వుంటుందో!
Sixth Stage - Craziness
This is 'catharsis', a Greek word which means 'freaking out' or releasing repressed energies. This is a cleaning process. When craziness is expressed consciously, one can remain sane in your daily life. 
The group is encouraged to move, breathe and make a sound. Doing whatever comes up; scream, throw a tantrum, act like a crazy person, jump, cry.
 
ఏడవ మెట్టులో అందరం విడివిడిగానూ, జతలుగానూ, గ్రూపులుగానూ నర్తించాం. అందుకోసం మనకేదో నాట్యం రావాలని ఏమీ లేదు. ఎలా తోస్తే అలా. నేను చాలా సేపు కళ్ళుమూసుకొని నచ్చిన రీతిలో నర్తిస్తూ వెళ్ళాను. 
Seventh Stage –Dance/Movement
This is a celebration of life and dance. Expressing the inner experience through the movement of one’s body.
 
ఈ AUM ధ్యానం గురించీ, ఇతర సాంఘిక ధ్యానాల గురించీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ క్రింది సైటుకి వెళ్ళండి.

No comments:

Post a Comment