విమానం ఎక్కేముందు ఇంధనం సరిపడేంత వుందో లేదో తనిఖీ చేసుకోండి!!

ఖర్చులని తగ్గించుకోవడం కోసం తక్కువ ఇంధనాన్ని వాడాల్సిందిగా పైలట్లను కోరుతున్నాయిట యు ఎస్ విమాన సంస్థలు. మరీ ఎక్కువ ఇంధనం ఇస్తే ఎక్కడ పారబొస్తాడో అని విమానం వెళ్ళేటప్పుడు బొటాబొటి ఇంధనం మాత్రమే ఇస్తున్నారంట! ఈ పరిస్థితి ఇలాగే వుంటే ముందు ముందు విమానం ఎక్కేటప్పుడు ఇంధనం ఎంతుంది బాబూ, సరిపోతుందా లేక మధ్యలో ముంచేస్తావా అని పైలటును కనుక్కొని ఎక్కాల్సివుంటుంది మనం. క్రింది లింకులో క్రింద కామెంట్లు కూడా వుంటాయి - అవి కూడా చూడండి.

No comments:

Post a Comment