ఎం బి ఎస్ ప్రసాద్ - ఎం ఎఫ్ హుస్సేన్

గ్రేట్ ఆంధ్రాలో ఎం ఎఫ్ హుస్సేన్ గురించి ఎం బి ఎస్ ప్రసాద్ ఒక సిరీస్ మొదలెట్టారు. ఆసక్తి వున్నవారు చదవచ్చు.   


http://telugu.greatandhra.com/mbs/political/hussain_part1.php

No comments:

Post a Comment