ఫ్రూట్ వాటర్!

ఇప్పుడే చూసాను. ఇదేదో బావుందే - అందంగా! ఇంట్లో ప్రయత్నిస్తాను.


2 comments:

  1. called as Detox Water
    http://www.diyncrafts.com/7075/health/20-delicious-detox-waters-cleanse-body-burn-fat

    ReplyDelete
  2. ఇంటికి వెళ్ళగానే ఆరెంజ్, చెర్రీస్, స్ట్రాబెర్రీస్ ఒక గాజు సీసాలో నీళ్ళలో వేసాను. చూడ్డానికి ఎంత బావుందో. ఈ సాయంత్రం ఆ నీళ్ళ రుచి చూడాలి మరి.

    ReplyDelete