రెండు గంటలు జిమ్మా డాడీ?!

నాతో షాపింగ్ కి వెళ్ళడానికని ఇంట్లో మా అమ్మాయి ఎదురు చూస్తోంది నిన్న. నేను ఎంతకూ జిమ్ము వదిలి రానే. అందుకే ఇంటికి వచ్చాకా అలా అడిగింది. 45 నిమిషాలు ట్రెడ్‌మిల్ మీద పరుగు, ఆ తరువాత అరగంట బరువులు ఎత్తడం, ఆ తరువాత 20 నిమిషాలు హైడ్రో మాసాజ్. మిగతా సమయం రావడం, వెళ్ళడం వగైరా.  అలా చెప్పి ఊరుకున్నానా? ఊహు. మరింత వివరించాను. The West Wing  series చూస్తూ ఆ ఎపిసోడ్ అయిపోయేదాకా పరుగెత్తుతానని చెప్పాను. హైడ్రో మసాజ్ చేయించుకుంటూ హాయిగా చిన్న కునుకు తీస్తా అని కూడా చెప్పాను. తను ఏదో పంచ్ డైలాగ్ వేసింది కానీ గుర్తుకులేదు. 

షాపింగుకి వెళ్ళి అలాగే వాల్‌మార్ట్ కి వెళ్ళాం. అక్కడ కలబంద జ్యూసు (Aloe Vera juice) బాటిళ్ళు కనిపించాయి. ఇదివరకు తాగితే నచ్చింది. అప్పటినుండి వెతుకుతున్నాం దానికోసం. మూడు బాటిళ్ళు తెచ్చుకొని చెరో బాటిలూ తాగేసాం. మీరు ఎప్పుడన్నా తాగారా అదీ? మాకయితే బాగా నచ్చుతుంది ఆ రసం. చాలా ఫైబర్ వుంటుంది. ఆరోగ్యానికి కూడా ఆ జ్యూసు చాలా మంచిది. 


No comments:

Post a Comment