సగం ఓకే బంగారం

ఓకె బంగారం సినిమా సగం వరకు మాత్రం బాగా నచ్చింది. విశ్రాంతి తరువాత కునుకులు తీస్తూ మా వాళ్ళు లేపుతుండగా మధ్యమధ్యలో చూసాను. విశ్రాంతి తరువాత సినిమా కాస్త బోరింగుగా వుండటం, రాత్రి 10:30 గంటల సినిమాకి వెళ్ళడం వల్ల ఎంచక్కా కునుకులేసేశాను. 

విశ్రాంతి వరకూ నేను ఇచ్చే రేటింగ్ 3.25/5. ఆ తరువాత మాత్రం నన్నడక్కండి - ఎందుకంటే ఆ తరువాత నేను సరిగ్గా చూడలేదు కదా.  

No comments:

Post a Comment