పొలం దున్నాం - విత్తనాలు వేసాం

నిన్న మా పొలం (అనగా మా కిరాయి తోట స్థలం) పనులకి మేమందరమూ వెళ్ళేసరికి సాయంత్రం ఏడయ్యింది. మా మిత్రుడూ నేనూ కలిసి ఆ నేలంతా తవ్వి విత్తనాలు వేసేందుకు తగ్గట్టుగా చదును చేసాము. మా ఆవిడా, తన ఫ్రెండూ కలిసి విత్తనాలు వేసారు. వారికి మా అమ్మలూ, వాళ్ళబ్బాయీ సహకరించారు.  ఆ తరువాత 100 అడుగుల దూరం నుండి నీళ్ళు తెచ్చి విత్తనాలు వేసిన నేల తడిపాము.  అంత దూరం నుండి నీళ్ళు తెచ్చిపొయ్యాలంటే అవస్థగానే వుంది కానీ అంత పొడవు పైపు కొనాలంటే కాస్త ఖర్చు అవుతుంది. అందుకే ఆలోచిస్తున్నాం. ఈ వారాంతం ఆ పైపు కొనకపోతే ఇబ్బందే అవుతుంది. 

మా చుట్టూ వున్న గార్డెన్ ప్లాట్స్ చూస్తుంటే ముచ్చటేస్తోంది. ఎంత చక్కగా, ఓపికగా అన్ని రకాల సౌకర్యాలు వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. చుట్టూ ఫెన్సులు వేసుకొని ఎంతో చక్కగా పొందిగ్గా మొక్కలు నాటారు. మా పక్కన వున్న ప్లాటు వళ్ళయితే మొక్కలు వేసి వాటి చుట్టూ ఎండుగడ్డి లాంటిది వేసి ఎంతో చక్కగా ప్రెజెంట్ చేసారు. వార్నీ ఇందులో కూడా ఇంత కళ వుందా అనుకున్నా. స్వంత ఇంట్లో అంటే వేరు కానీ ఇక్కడ కూడా ఇంత శ్రద్ధగా వాళ్ళు చేస్తుంటే అబ్బురం అనిపించింది. వాటితో మా తోటపని పోల్చుకుంటే పురాతనంగా అనిపిస్తోంది.  చుట్టూ వున్నవారిని చూస్తున్నాం కాబట్టి మేమూ ఎన్నోకొన్ని అమరికలు ముందుముందు ఏర్పాటు చేస్తుండవచ్చు.  

అయితే ఇందుకోసం పొరుగూరు వెళ్ళి రావాల్సి రావడం కాస్తంత అసౌకర్యంగానే వుంది. మా ఊరి కమ్యూనిటీలో కూడా ఇవి అందుబాటులో వుంటే ఇంకా బావుండేది. మొక్కలు పెరిగాక మా ఇతర మిత్ర కుటుంబాలని మా పొలం చూడటానికి ఆహ్వానిస్తాం. అప్పుడు ఫోటోలు తీసి మీకూ చూపిస్తాం.  అయితే పక్క ప్లాట్లు చూసి మా వాటిని వేళాకోళం చెయ్యొద్దండేం. మేం భారతీయ వ్యవసాయం చేస్తున్నాం కాబట్టి మా పొలం చూడటానికి కాస్త మొరటుగానే అనిపిస్తుండొచ్చు. పక్క ప్లాట్స్ చూస్తుంటే ముచ్చటేస్తోంది - మా ప్లాట్ చూస్తుంటే మొట్టికాయ వెయ్యాలనిపిస్తోంది. బాగా సంస్కరించాల్సివుంది. ఇప్పుడే మొదలెట్టాం కదా - నెమ్మది నెమ్మదిగా అవన్నీ చెసేద్దాం లెద్దురూ.  ఆ స్థలాల్లో దూరంగా మన దేశీలు కూడా కనిపించారు. వాళ్ళు తెలుగు వారేమో కనుక్కోమని పిల్లలని పంపించాను. వాళ్ళూ తెలుగువారేనట, వచ్చేసారి వెళ్ళి పరిచయం చేసుకోవాలి. వాళ్ళేం పెంచుతున్నారో, ఎలా పెంచుతున్నారో చూడాలి. 

ఓ రెండు గంటలు శ్రమదానం చేసి తొమ్మిది గంటల తరువాత ఇంటికి బయలుదేరాం. ఇంటికి వచ్చి భోంచేసి వళ్ళు తెలియకుండా పడుకున్నాం, బాగా శరీర కష్టం చేసాం కదా - ఎంచక్కా నిద్ర పట్టేసింది. మన ఇంట్లో తోటపని కన్నా ఇలా బయటకి వెళ్ళి పని చెయ్యడం వల్ల కొన్ని ప్రయోజనాలు వున్నాయి. ఇంట్లో అయితే ఆ చెయ్యొచ్చులే అని అలక్ష్యం వుంటుంది. పైగా మాకు తోడు వుంది కాబట్టి ఎంచక్కా అందరం కలిసి వెళ్ళి సరదాగా తోటపని చేసి వస్తున్నాం.

2 comments:

  1. Pakka vuriki velladam koncham kastame....u will feel some more journey problem going forward....It should be with in 5-6 miles may gud.but 15 mins is long drive after work....alll the best

    ReplyDelete