కార్నింగ్ యూట్యూబ్ వీడియో: అద్దంలాంటి భవిశ్యత్తు

ఈ వీడియో మా పెద్దమ్మాయి నాకు చూపించింది. నాకు నచ్చిన ఆ వీడియో మీ కోసం. మన ఫ్యూచర్ ఎలా వుండబోతోందో ఆ వీడియో రుచి చూపిస్తోంది. ఇప్పటికి ఈ వీడియోను 16,498,785 సార్లు చూసారు.

http://www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38

No comments:

Post a Comment