మొన్నటి ముచ్చటయిన ముద్దు సంగతేంటో చూడండి

ఈ సంఘటణ కెనడాలోని వాంకూవరులో మొన్న జరిగింది. చాలా ఏళ్ళ నుండి వాంకూవర్ నగరం ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ నగరాల్లో మొదటిదిగా వస్తోంది. అందుకు ఒక కారణం ఆ నగరంలోని శాంతిభద్రతలు. ఇలాంటి ఘర్షణలు జరిగితే ఆ స్థాయి నిలుపుకోవడం కష్టమే అని ఒకింత విచారపడుతున్న సమయంలో ఊరడింపుగా ఈ సంఘటణ వెలుగులోకి వచ్చింది. అందుకే యుద్ధం వద్దు ప్రేమే ముద్దు అంటున్నారు శాంతి'కాముకులు'.

అన్నట్లు ఈ వార్తకు వచ్చిన వ్యాఖ్యలు కూడా చూడండి మరి ;)
 
 
http://www.thestar.com/news/canada/article/1010521--i-can-t-believe-that-s-us-says-woman-in-kissing-photo?bn=1
 
 

No comments:

Post a Comment