శిశువు జెండర్ చెప్పని తల్లితండ్రులు! ఆసక్తికరమయిన వార్త

టొరొంటో స్టార్ న్యూస్ వెబ్ సైటులో ఒక ఆసక్తికరమయిన వార్త చూసాను. వారికి పుట్టిన మూడో శిశువు పాపా, బాబా అన్నది వారు లోకానికి తెలియజేయడం లేదు. ఎందుకు అంటే పుట్టడం ఏదో ఒక లింగంతో పుట్టివుండవచ్చు కానీ కాస్త పెరిగి పెద్దయ్యాక తను ఏ సెక్స్ కావాలంటారో ఎవరికి తెలుసు? అందువల్ల ఒక జెండర్ తో పుట్టారు కదా అని అది వారి మీదికి రుద్దకుండా వారు స్వేఛ్ఛగా తమకు నచ్చిన సెక్స్ ను ఎన్నుకునే అవకాశం, వాతావరణం మేము కలగజేస్తున్నాం అని అంటున్నారు.

లోకంలో జరుగుతున్న మార్పులు గుర్తించకుండా, పట్టించుకోకుండా వుండే జనాలకు ఈ వార్త విపరీతంగా అనిపించవచ్చు కానీ వివిధ రకాల జెండర్ సమస్యలను పరిశీలిస్తూ జెండర్ ఐడెంటిటీ కి విలువ ఇచ్చే నాలాంటి వారికి ఈ వార్త ఒకింత విస్మయం కలజేస్తుంది కానీ విపరీతంగా అనిపించదు. మనకు తెలిసిన ఆడ, మగా, కొజ్జా లనే మూడు రకాల లింగాలే కాదండీ. ఇంకా చాలా రకాలు వున్నాయి. జెండర్ గుర్తింపు అన్నది ఒక ఉద్యమంలా కొనసాగుతోంది. ఆ ఏరియాలో ఎంతో కొంత అభివృద్ధి కనపడుతోంది.

ఆ తల్లితండ్రులకు నా అభినందనలు. ఆ వ్యాసం చాలా పొడుగ్గా వున్నందువల్ల కొంతమేరకే చదివాను. ఆ వ్యాసానికి వ్యాఖ్యలు కూడా చూడండి. కొన్ని చదివాను - ఆసక్తికరంగా వున్నాయి. ఎక్కువ భాగం తిట్లే లెండి. మీరు మాత్రం ఇప్పుడు నన్ను తిట్టరా ఏంటీ :)  ఇహ కానివ్వండి మరి.

http://www.parentcentral.ca/parent/babiespregnancy/babies/article/995112--parents-keep-child-s-gender-secret

లింక్ తెరచుకొవట్లేదు అని కొందరంటున్నారు కాబట్టి ఆ వ్యాసం ప్రధాన భాగం ఇందులోనే ఇస్తున్నాను. నాకయితే ఆ లింక్ పనిచేస్తోంది.

“So it’s a boy, right?” a neighbour calls out as Kathy Witterick walks by, her four month old baby, Storm, strapped to her chest in a carrier.


Each week the woman asks the same question about the baby with the squishy cheeks and feathery blond hair.

Witterick smiles, opens her arms wide, comments on the sunny spring day, and keeps walking.

She’s used to it. The neighbours know Witterick and her husband, David Stocker, are raising a genderless baby. But they don’t pretend to understand it.

While there’s nothing ambiguous about Storm’s genitalia, they aren’t telling anyone whether their third child is a boy or a girl.

The only people who know are Storm’s brothers, Jazz, 5, and Kio, 2, a close family friend and the two midwives who helped deliver the baby in a birthing pool at their Toronto home on New Year’s Day.

“When the baby comes out, even the people who love you the most and know you so intimately, the first question they ask is, ‘Is it a girl or a boy?’” says Witterick, bouncing Storm, dressed in a red-fleece jumper, on her lap at the kitchen table.

“If you really want to get to know someone, you don’t ask what’s between their legs,” says Stocker.

When Storm was born, the couple sent an email to friends and family: “We've decided not to share Storm's sex for now — a tribute to freedom and choice in place of limitation, a stand up to what the world could become in Storm's lifetime (a more progressive place? ...).”

Their announcement was met with stony silence. Then the deluge of criticisms began. Not just about Storm, but about how they were parenting their other two children.

The grandparents were supportive, but resented explaining the gender-free baby to friends and co-workers. They worried the children would be ridiculed. Friends said they were imposing their political and ideological values on a newborn. Most of all, people said they were setting their kids up for a life of bullying in a world that can be cruel to outsiders.

Witterick and Stocker believe they are giving their children the freedom to choose who they want to be, unconstrained by social norms about males and females. Some say their choice is alienating.

In an age where helicopter parents hover nervously over their kids micromanaging their lives, and tiger moms ferociously push their progeny to get into Harvard, Stocker, 39, and Witterick, 38, believe kids can make meaningful decisions for themselves from a very early age.

“What we noticed is that parents make so many choices for their children. It’s obnoxious,” says Stocker.

Jazz and Kio have picked out their own clothes in the boys and girls sections of stores since they were 18 months old. Just this week, Jazz unearthed a pink dress at Value Village, which he loves because it “really poofs out at the bottom. It feels so nice.” The boys decide whether to cut their hair or let it grow.

Like all mothers and fathers, Witterick and Stocker struggle with parenting decisions. The boys are encouraged to challenge how they’re expected to look and act based on their sex.

“We thought that if we delayed sharing that information, in this case hopefully, we might knock off a couple million of those messages by the time that Storm decides Storm would like to share,” says Witterick.

They don’t want to isolate their kids from the world, but, when it’s meaningful, talk about gender.

This past winter, the family took a vacation to Cuba with Witterick’s parents. Since they weren’t fluent in Spanish, they flipped a coin at the airport to decide what to tell people. It landed on heads, so for the next week, everyone who asked was told Storm was a boy. The language changed immediately. “What a big, strong boy,” people said.

The moment a child’s sex is announced, so begins the parade of pink and barrage of blue. Tutus and toy trucks aren’t far behind. The couple says it only intensifies with age.

“In fact, in not telling the gender of my precious baby, I am saying to the world, ‘Please can you just let Storm discover for him/herself what s (he) wants to be?!.” Witterick writes in an email.

10 comments:

 1. అడిగి మరీ తిట్టిన్చుకుంటారా ?
  ఆ లింక్ ఓపెన్ అవ్వడం లేదు :(

  ReplyDelete
 2. @ అప్పి భాయ్
  అడిగి తిట్టించుకోవడం నాకు అప్పుడప్పుడు అలవాటేలెండి. లింక్ నాకు పనిచేస్తోందే. ఆ వ్యాస ప్రధాన భాగం ఈ పోస్టులోనే ఇప్పుడు ఇచ్చాను చూడండి.

  ReplyDelete
 3. మీరు తెలుగు లో రాసింది మాత్రమే చదివాను. మొత్తం ఆ ఆర్టికల్ చదవలేదు. అయినా కానియ్యండి బాసూ..పక్కనోడికి నొప్పి పుట్టిన్చనంతవరకు ఎవ్వరమేమ్చేసుకునా హ్యాపీ నే కదా (ఆ పక్కనొడు,అ కారణం గా నొప్పి అని ఫీల్ అయితే ఎవ్వరం ఏం చెయ్యలేం అనుకోండి, అది వారి కర్మ).

  ReplyDelete
 4. @ ప్రబంధ్
  అందరూ మీలా అనుకొని ఊరుకుంటే బాగానే వుండును :) మనకు నొప్పెట్టకపోయినా మరీ నొప్పి కలిగించుకొని హైరానా పడేవాళ్ళు చాలామంది వుంటారు.

  ReplyDelete
 5. ఎవని పిచ్చి వానికి అనదం

  ReplyDelete
 6. గురువు గారు... ఇంతకీ మీ లింగమేంటి ? ఇప్పటికైనా తెలిసిందా.. లేక ఇంకా ఎటు ఆకర్శితులవుతున్నారో వెతుకుతున్నారా ?

  ReplyDelete
 7. @ కాయ
  నాది పుట్టినప్పటినుండీ వున్నదేలెండి. వేరే ఆలోచనలూ, ఆసక్తులేం లేవు :)

  ReplyDelete
 8. 274 users liked this comment Please sign in to rate this comment up. Please sign in to rate this comment down. 14 users disliked this commentA Yahoo! User 5 hours ago Report Abuse So when do these sweet kids decide what they want to be. Which public bathroom will they use please do not send a boy into a girls bathroom at age 10 because he wants to. The parents are causing more confusion then they are helping. I hope somebody steps in and helps them before they really screw up the kids. Obviously the parents are more confused than the kids. What is this society coming to.

  ReplyDelete
 9. :O janaalu ila kooda untarani (paapo/baabo cheppakunda) ipude telsindi..

  ReplyDelete
 10. very very intresting...thanks for sharing...లింక్ ఓపెన్ అవుతూంది....

  ReplyDelete