ఆటగాడి శరీరం అంటే?

కొంతమంది సన్నగా వుంటారు. పొట్ట ఏమీ వుండదు కానీ కండ కూడా వుండదు. ఫర్వాలేదు. బొజ్జలేకుండా సన్నగా వుంటే ఆరొగ్యానికి మంచిదే కదా. కొందరు బొద్దుగా వుంటారు. అలా అని వారికి కూడా అంతగా పొట్ట వుండకపోవచ్చు. అవర్ గ్లాసు ఆకారం కాకపోయినా ఫ్లాటుగా అలా వుంటారు. కొంతలో కొంత అదీ ఫర్వాలేదు. బొజ్జ గణపయ్య కానంతవరకూ సన్నగా వున్నా, లావుగా వున్నా ఫర్వాలేదు. అయితే ఆయా శరీరాలకు తగ్గట్టుగా తక్కువలో తక్కువ నడుమూ, ఎక్కువలో ఎక్కువ బరువూ వుంటే అలాంటి శరీరాన్ని ఆటగాడి శరీరం అనొచ్చని నాకు కలిగిన అవగాహన.

ఆథ్లెటిక్ బాడీ గురించి నాకు కొద్దిగా అవగాహనా, ఎక్కువగా కోరికా మినహా నాకూ ఎక్కువగా తెలియదండోయ్. దాని గురించి తెలుసుకునే క్రమంలోనే ఈ టపాలు వ్రాస్తున్నాను. మీకు తెలిసిన విశేషాలు నాతో పంచుకుంటారని ఆశ. నెట్టులో చూస్తే చేతుల కండరాలు ఎంత సైజులో వుండాలి, కాళ్ళ కండరాలు ఎంత పరిమాణంలో వుండాలి గట్రా, గట్రా వివరాలున్నాయి లెండి. మనం మరీ అంత పికీగా పనులు చేపట్టనవసరం లేదు కానీ చక్కని శరీరం మనది కావాలంటే స్థూలంగా ఏం అవసరమో చూద్దాం.

నా శరీరాన్నే కనుక ఉదాహరణకు తీసుకుంటే కనుక ఆథ్లెటిక్ బాడీ కోసం నా నడుము కొలత 28 ఇంచులు వుండాలి. బరువు 58 కిలోలు వుండాలి. నా ఎత్తు 5'3'' కు నా బరువు 58 కిలోల లోపుగా వుంటేనే మంచిది. అంటే అర్ధం నేను ఆటగాడి శరీరం సాధించాలంటే నేను వుండాల్సిన మ్యాగ్జిమం బరువుకి వెళ్ళాలన్నమాట. బరువు పెంచడం ఏముంది - చాలా సులభం. కానీ ఆ బరువు పొట్టలో మాత్రం కాకుండా మిగతా శరీరం అంతా పెంచాలి.  అదే నాముందు వున్న సవాలు. నా నడుముని నా శరీరానికి తగ్గట్లుగా కనీసానికి తగ్గించాలి. అంటే నా నడుము కొలత 28 ఇంచులుగా నిర్వహిస్తూ నా బరువు 58 కి పెంచాలి. అప్పుడు నాది గంట గ్లాసు ఆకారం అవుతుంది. అలాంటి అవర్ గ్లాసు ఆకారం  మెయింటేన్ చేసేవారు చాలా తక్కువ మంది వుంటారు. ఆ తక్కువ మందిలో నేనూ ఒకడిని కావాలనే నా ఆరాటం. మనకు మంచి ఆరాటాలు లేకపోతే, పెట్టుకోకపోతే చెడు ఆరాటాలు మన మనస్సుని ఆక్రమించేస్తాయి.

ఆథ్లెటిక్ బాడీ సంపాదించాలన్న నా లక్ష్యానికి ఉపలక్ష్యం నా నడుము కొలత తగ్గించడం. అందుకే నేను నా బరువు తగ్గిస్తూ వస్తూంట. తద్వారా నా పొట్ట తగ్గుతూ వస్తోంది. ఇప్పటిదాకా నా బరువు మాత్రమే గమనిస్తూ వస్తున్నాను కానీ నా నడుము కొలత మీద దృష్టి పెట్టలేదు. ఇంటికి వెళ్ళాక నా నడుము కొలత ఎంత వుందీ చూసుకుంటాను. అది 28 కి వచ్చాక ఇక దాన్ని అలాగే కాపాడుతూ నా బరువు పెంచేస్తూవుంటాను. దానికోసం బరువులు ఎత్తాలి, రెసిస్టెన్స్ వ్యాయామాలు చెయ్యాలి. అప్పుడు శరీర భాగాల్లో కండ పెరిగి బరువు పెరుగుతాను. శరీరంలోకి చేరి ఎక్కువయిన కాలరీలు సరాసరి నా బొజ్జలోకి చేరి కొవ్వు పట్టకుండా మిగతా శరీరానంతా కండ పట్టించడమే ఇప్పుడు నా ముందు వున్న ప్రయాస. అందుకోసం ఊరికే ట్రెడ్మిల్లు చేస్తే లాభం వుండదు. జిమ్ముకి వెళ్ళాలి. బరువులు ఎత్తాలి. కష్టపడాలి. 

ఆడవారి ఐడియల్ కొలతలు 36-24-36 ఇంచులు (90-60-90 సెంటీమీటర్లు) అంటారు. మరి మొగవారికి ఎంతో తెలియదు. మహిళలూ మరి మీ ఐడియల్ కొలతలకి మీరెంత దగ్గర్లో వున్నారు? నా శరీరానికి సంబంధించిన ఐడియల్ కొలతలు ఎప్పుడో వ్రాసిపెట్టుకున్నా. ఆ టేబుల్ లేదా ఆ కాల్క్యులేటర్ కోసం నెట్టులో వెతికాను కానీ దొరకలేదు. ఆ లింక్ ఇచ్చివుంటే మీ ఎత్తును బట్టి, జెండర్ ను బట్టి మీ కొలతలు ఎంత వుండాలో మీకు సులభంగా తెలిసేది. ఎవరి దగ్గరన్నా ఆ చార్ట్ లేదా ఆ సమాచారం వుంటే లింక్ ఇవ్వండి.  

No comments:

Post a Comment