ఇలా అయిపోతున్నానేంటీ నేనూ :)

ఈమధ్య కాస్త తాత్విక చింతన పెరిగింది నాలో. ఎందుకంటారూ? ఆధ్యాత్మిక చింతన అనుకునేరు. కాదు. సాత్విక మరియు మితాహారం తీసుకుంటున్నందువల్లనో, డైటరీ సప్లిమెంట్స్ వల్లనో, కొన్ని సమస్యల నుండి పలాయనమో, పెరుగుతున్న వయస్సో లేక ఎందువల్లనో చెప్పలేను కానీ ధ్యానం వగైరా విషయాల మీద ఆసకి పెరిగింది. ఇదివరకూ లేదని కాదు, ఆ ప్రయత్నాలు చెయ్యలేదని కాదు గానీ ఇప్పుడు ఇంకా ఆ ఆసక్తి విజృంభించింది. అలా అని అంతా దాని మీదే పడతానని కాదు. బ్యాలన్స్ చేసుకుంటాను. పరిపూర్ణాహారం లాగా మన ఆసక్తులూ పరిపూర్ణంగా వుంటూ సమతుల్యత పాటించాలి. అప్పుడే మన వ్యక్తిత్వానికి నిండుతనం వస్తుంది.

బిడిఎసెం లాంటి వాటిల్లోకి ఉచితంగా జొరబడి ఆ మందిరాలు దర్శిద్దామంటే వున్న పరిమితుల వల్ల మీటప్పులకి మాత్రం అప్పుడప్పుడు వెళ్ళగలుగుతున్నాను కానీ అసలయిన వాటికి వెళ్ళడం ఇంకా కుదర్లేదు. కొన్నేమో ప్రతి నెలా మొదటి శుక్రవారమే అనుమతిస్తాయి. మరి కొన్ని రెండో శనివారమే అనుమతిస్తాయి. సరిగ్గా ఆ సమయానికి ఏ కుంటుంబ బాధ్యతలో అడ్దువస్తాయి. ఈలోగా ఈ విషయాలు ముందుపడుతున్నాయి అంతేకాని ఆ ఆసక్తులు తగ్గాయని కాదు. అవి అవే, ఇవి ఇవే. దేనిదారి దానిదే.

నాకు నా చిన్నప్పటి నుండీ బుద్ధుడు అన్నా, బుద్ధుని బోధనలన్నా ఇష్టమే కాని మరీ ఎక్కువ పట్టించుకోలేదు. అతని యొక్క అనుచరగణం ఆ మానవుడిని కాస్తా మహనీయుడిని మాత్రమే చేసి ఊరుకోకుండా మహిమాన్వితుడిని చేసారు. అక్కడ చిర్రెత్తుకొస్తుంది. అందుకని కూడా అటెళ్ళలేదు. ఇప్పుడు అలాంటి విషయాలను మినహాయించి, మన్నించి ఆ బోధనలను పరిశీలించాలనుకుంటున్నాను. అందుకే మా చుట్టుపక్కల బౌద్ధ మందిరాలు, బౌద్ధ గణాలు ఏమున్నాయో తెలుసుకున్నాను. శ్రీలంక మరియు జపాన్ సంతతి వారి బౌద్ధ మందిరాలు వున్నాయి. జెన్ బౌద్ధం కూడా ఇక్కడ వుంది. నాకు ఆ తేడాలు ఇంకా తెలియవు  కానీ తెలుసుకుంటాను. వారి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని, వారి బోధలు వినీ, వారి ధ్యానం చేసీ చూస్తాను. డెట్రాయిటుకి దగ్గర్లోని సౌత్ ఫీల్డులో కూడా ఒక పెద్ద బౌద్ధ ఆశ్రమం వుంది. మాకు దగ్గర్లో మాత్రం చిన్న చిన్న మందిరాలూ, సెంటర్లూ వున్నాయి. మరి ఇంకా నాకు తెలియనివి పెద్దవి ఏమన్నా వున్నాయేమో చూడాలి. ఒక కేంద్రంలో తాయ్చీ కూడా నేర్పిస్తారు. ఇదివరలో ఒకసారి కొద్దిగా నేర్చుకున్నాను. మళ్ళీ ఇప్పుడూ నేర్చుకుంటాను.

ఇక మాకు ఒక అరగంట దూరంలో ఓ చక్కటి యోగాశ్రమం వుంది. చూడటానికి, వివరాలయితే చక్కగా వుంది. అక్కడికి వెళ్ళాక కూడా అలాగే వుంటుందని ఆశిస్తాను. ఆ ఆశ్రమం ఎలా వుంటుందో వారి మాటల్లోనే చూడండి. పై ఫోటో కూడా ఆ యోగా కేంద్రానిదే. నాకు యోగా అంటే ఇష్టమే. ఇండియాలో వున్నప్పుడు కొన్ని సార్లు వెళ్ళాను. అయితే దాన్ని కొనసాగించలేకపోయాను. ఇందులో యోగాతో పాటు ధ్యానం కూడా వుంటుంది.  నాకు జ్ఞానయోగా నేర్చుకోవాలని వుంది.  ఈ ఆదివారం ఒక పూట ఈ ధ్యాన మందిరంలో మరొక పూట జెన్ బుద్ధ కేంద్రంలో గడపాలని ఆలోచన.

The Ashram is situated on a serene property surrounded by six acres of rolling hills and majestic trees. This quiet setting filled with fresh air provides the ideal atmosphere to learn and practice yoga.

No comments:

Post a Comment