పైరేట్లు - అమెరికా విధానం - రష్యా విధానం

ఓ అయిదుగురు సోమాలియా సముద్ర దొంగలకి US లో ఈ రోజు నేర నిర్ధారణ చేసారు. వారిని యుఎస్ కి తీసుకువచ్చి జైల్లో వుంచి తీరిగ్గా విచారించి శిక్షించారు. మరి శిక్ష ఎంతకాలం వేస్తారో ఇంకా తెలియదు గానీ చాలాకాలం అయితే జైల్లో పెట్టి మేపుతారు.
http://news.blogs.cnn.com/2010/11/24/virginia-jury-convicts-somali-men-of-piracy/?hpt=T2

కొంతకాలం క్రితం కొంతమంది సోమాలియా పైరేట్లు రష్యా నావికా దళానికి దొరికారు. కానీ తమదేశ చట్టాల ప్రకారం వారిని శిక్షించలేమని వదిలిపెట్టి చేతులు దులుపుకున్నారు.
.
.
.
వాళ్ళు విడుదలై వెళుతుండగా ఎవరో ఆ పైరేట్లని కాల్చి చంపారు! ఖేల్ ఖతం.
http://www.thefirstpost.co.uk/63244,news-comment,news-politics,russian-navy-sent-somali-pirates-to-their-death-from-the-moscow-university
అలా కాల్చిచంపబడ్డ పైరేట్ల హక్కుల ఆత్మశాంతికి ప్రార్ధించాలనుకునే పౌరహక్కుల బ్లాగర్లు ఎవరయినా వుంటే నిక్షేపంగా ప్రార్ధించండి.

2 comments:

  1. పౌరహక్కుల బ్లాగర్లు :-)) LOLLLL

    ReplyDelete