కెనడాలో లైంగిక విద్య

ఓంటారియో రాష్ట్రంలో ప్రతిపాదించబడి పలు నిరసనల వల్ల మళ్ళీ తిరిగి వ్రాయడానికై ఆగిపోయిన  పాఠ్యాంశాలలోని కొన్ని ముఖ్య విషయాలు:

ఆరోగ్యం మరియు శారీరక విద్య సబ్జెక్ట్ క్రింద ఇవి బోధించాలనుకున్నారు:
మొదటి తరగతి: శరీరంలోని ఇతర భాగాలకు తోడుగా జననాంగాలను కూడా ఏమంటారో తెలియజేస్తారు.
మూడవ తరగతి: హోమో సెక్సువాలీటీ అంటే ఏమిటి?
ఆరవ తరగతి: హస్త ప్రయోగం గురించి
ఏడవ తరగతి: ఓరల్ సెక్స్ మరియు అనల్ సెక్స్


మిగతా వివరాలకై ఈ క్రింది లింక్ చూడండి:


దానిమీద వ్యాఖ్యలకై ఈ క్రింది లింక్ చూడండి:

No comments:

Post a Comment